top of page
En els casos en els quals hi hagi discordances entre un informe radiològic i la sospita del metge especialista sol·licitant, un informe de segona opinió li brindarà tranquil·litat. Estudis recents demostren que obtenir una segona opinió mèdica d’un radiòleg especialitzat ajuda a reduir el risc de diagnòstic erroni fins en un 90%.
MENYS RISC
90%

Obtenir una segona opinió mèdica d’un radiòleg especialitzat ajuda a reduir el risc de diagnòstic erroni fins en un 90%.

més tranquil·litat

i confiança

En els casos en els quals hi hagi discordances entre un informe radiològic i la sospita del metge especialista sol·licitant, un informe de segona opinió li brindarà tranquil·litat. Estudis recents demostren que obtenir una segona opinió mèdica d’un radiòleg especialitzat ajuda a reduir el risc de diagnòstic erroni fins en un 90%.

En els casos en els quals hi hagi discordances entre un informe radiològic i la sospita del metge especialista sol·licitant, un informe de segona opinió li brindarà tranquil·litat. Estudis recents demostren que obtenir una segona opinió mèdica d’un radiòleg especialitzat ajuda a reduir el risc de diagnòstic erroni fins en un 90%.
RESULTAT
+

En els casos en els quals hi hagi discordances entre un informe radiològic i la sospita del metge especialista sol·licitant, un informe de segona opinió li brindarà tranquil·litat.

bottom of page